منتخب هابفا

درمان پوکی استخوان با راهکار جدید

پژوهشگران موفق به تولید فومی شده اند که پس از تزریق به استخوان، تمام نواقص آن را ترمیم میکند و مهمترین کاربرد آن در...
Loading...